От известно време популярността на металните халета непрекъснато расте. Съществуват много видове от тях, подходящи за различни дейности и покриващи различни нужди. Огромният избор дава възможност винаги да се подбере най-точното решение за всеки отделен случай. Ако наш клиент се затруднява при избора, ние сме подготвени да му помогнем и да преценим заедно с него какво хале е необходимо за неговия бизнес.

Металните халета са конструкции, подходящи за голям набор дейности. Срещаме ги като търговски обекти с голяма площ, като производствени помещения или животновъдни сгради. Причината за широкото им разпространение е доброто съотношение между цена и качество, което предлагат. Халетата от стомана са във всяко отношение по-икономични от подобните им,произведени от традиционни материали. Металните елементи, от които се правят са сравнително леки, но много здрави. Те са се монтират бързо и лесно, което от своя страна спестява време и средства при изграждането им. въпреки бързината на монтажа са достатъчно трайни и сигурни. Почти задължителни са металните халета в райони, където климатът е суров, както и за изграждане на обекти, със строги изисквания към сигурността на това, което се намира в тях – например ферми със животни, търговски центрове и др. Допълнително преимущество е практически неограничения избор на размери и цветове. Не на последно място – металните халета могат бързо и лесно да бъдат демонтирани при нужда и монтирани на ново място, ако това се налага от обстоятелствата.

Строежът на метално хале протича най – общо на пет етапа:

  1. Трасиране на осите и уточняване на кота, спрямо терен.
  2. Изкоп механизиран и ръчен.
  3. Доставка и полагане на армировка.
  • изливане на фундамент с бетон
  • анкериране на металната конструкция към фундамента с анкерни закладни части
  • транспорт и монтиране на покрив
  • транспорт и монтиране на стени
  • монтиране на прозорци и допълнителни приспособления – рампи и др.

Основен недостатък на металните халета е тяхната склонност към корозия в случай, че елементите не са обработени по подходящ начин. Затова се предпочита употреба на поцинковани стомани, както и специални бои, които защитават от влагата и другите корозивни фактори на околната среда.