ВИДОВЕ МЕТАЛНИ КОНСТРУКИИ И ТЕХНИЯ НАЧИН НА ИЗРАБОТКА

Металните конструкции представляват сгради, изградени от метални елементи, а не от конвенционални строителни материали. Макар че в строежа на една традиционна сграда се включват стоманени елементи под формата на арматура – кръгли метални пръти, без които една бетонна конструкция не издържа натоварвания на опън, те не се причисляват към профилните стомани и се разглеждат като…

ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПРОГРАМИ

СТИЙЛ БИЛДИНГ ЕООД има дългогодишен опит в сферата на консултантските услуги като успешно разработва и управлява проекти по европейски и национални програми. Екипът на дружеството предлага консултации във връзка с инвестиционните намерения на всеки отделен клиент, разработва бизнес планове, съдейства за окомплектоване на пакета с документи за кандидатстване по отделните схеми и подмерки за безвъзмездна…

СОЛАРНИ ПАРКОВЕ И ПАНЕЛИ

В последните години нараства загрижеността на обществото към околната среда.Затова няма нищо чудно и в нарастващият интерес на бизнеса към т. нар. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В тях и тяхната правилна експлоатация много компании виждат както грижа за природата, така и дългосрочна печеливша инвестиция. Най – естественият възобновяем енергиен източник е слънцето. Следователно и най…